Συνεργάτες

Βάια Σορώτου

Σταύρος Φιλιτσόπουλος-Ασφαλιστής Νίκαια

Βιολέττα

Ηρακλής

Μπάμπης Γαρούφης

Ανδρέας

Σταυρούλα

Kostas