Η προστιθέμενη αξία και η αξία στα προιόντα

Η προστιθέμενη αξία και η αξία στα προιόντα.     Ένας από τους βασικότερους λόγους που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την εταιρεία αυτή,είναι Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ που ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ στα προιόντα […]

ESSENS Οδηγός εισοδήματος

ESSENS οδηγός εισοδήματος Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέσα σε ένα σκληρό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προσπαθούν να αποκτήσουν το μεγαλύτερο δυνατό πελατολόγιο. Η εταιρεία Essens με έδρα στη Τσεχία και υποκαταστήματα στην […]