ESSENS Οδηγός εισοδήματος

ESSENS οδηγός εισοδήματος

Μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέσα σε ένα σκληρό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον προσπαθούν να αποκτήσουν το μεγαλύτερο δυνατό πελατολόγιο.
Η εταιρεία Essens με έδρα στη Τσεχία και υποκαταστήματα στην Ελλάδα ,Κύπρο και
σε άλλες 9 χώρες,επιχειρεί με το σύστημα της άμεσης πώλησης να αποκτήσει πελάτες.
Η άμεση πώληση διαθέτει κατ’ ευθεία τα προιόντα στους πελάτες χωρίς μεσάζοντες.
Τρόποι προσέγγισης των καταναλωτών είναι τα ίδια τα προιόντα,οι μεγάλες εκπτώσεις πάνω σε αυτά και η πληρωμή χρημάτων από μέρος των κερδών,στα μέλη,εείτε είναι ανεξάρτητοι
αντιπρόσωποι-συνεργάτες η απλοί πελάτες-καταναλωτές.
Μέσω διαφήμησης-σύστασης από τα μέλη,εξαπλώνεται η εταιρεία και αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά.Τώρα,λόγω διαδικτύου,η εξάπλωση των μελών δεν γίνεται μόνον τοπικά σε κάθε χώρα αλλά και Πανευρωπαικά και Παγκόσμια.
Η άμεση πώληση δεν απαιτεί τη δημιουργία φυσικών καταστημάτων και η διανομή των προιό-
ντων γίνεται με ταχυμεταφορικές εταιρείες,με χαμηλό κόστος,γρήγορα και αποτελεσματικά.

Τα προιόντα της ESSENS αφορούν όλους τους ανθρώπους γιατί έχουν σχέση με την ευεξία,
την ομορφιά και την υγεία.Τα προιόντα αυτά είναι ανωτέρας ποιότητας.

Όπως λοιπόν η ESSENS οφελείται από το σύστημα πωλήσεων που έχει επιλέξει να ακολουθεί καθώς και από την Παγκόσμια χρονική συγκυρία που το επιτρέπει , έτσι και ο καθέ-
νας μας οφελείται με τη σειρά του από το σύστημα πληρωμών που έχει η εταιρεία με το οποίο
μοιράζει ένα μεγάλο ποσοστό απο τα κέρδη της.

Η εταιρεία δεν έχει έξοδα διαφήμησης,δεν επιβαρύνεται με μεσάζοντες κάθε είδους, χονδρε-
μπόρους κλπ και τα μέλη με την σειρά τους δεν χρειάζονται φυσικά καταστήματα ,στόκ,πάγια
έξοδα,λειτουργικά έξοδα κλπ.
Πως γίνεται αυτό.
Η εταιρεία από τις τιμές που πουλάει σε όλα τα μέλη της τα προιόντα προσθέτει ένα 40% και
έτσι προκύπτει η προτεινόμενη λιανική τιμή.
Από τις τιμές πωλήσεως στα μέλη αφαιρείται ένα 33% και διανέμεται στο δίκτυο των μελών
μετρητοίς ανάλογα του τζίρου που κάνει το κάθε μέλος και η ομάδα που βρίσκεται κάτω από
αυτό.
Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κυρίως και πρέπει να το κατανοήσουμε καλά γιατί αυτό είναι που δημιουργεί βασικά το εισόδημά μας.
Σύμφωνα με τις τιμές πώλησης του κάθε προιόντος έχουν υπολογιστεί πόντοι για κάθε
ένα από αυτά.Ανάλογα με τους πόντους που συγκεντρώνουμε,πληρωνόμαστε.
Το κάθε μέλος με την δωρεά εγγραφή του στο μητρώο της εταιρείας,παραλαμβάνει έναν
αριθμό μέλους-κωδικό- και σε αυτόν τον αριθμό η εταιρεία κρατά λογαριασμό για το κάθε μέλος χωριστά
Στο λογαριαμό αυτό κάθε μέλος με το μοναδικό PIN που του στέλνει η εταιρεία,μπορεί να μπεί και να παρακολουθήσει πολλά πράγματα π.χ. τι αγορές έχει κάνει προσωπικά καιθώς
και τις αγορές των άλλων μελών κάτω από τον κωδικό του,πόσα νέα μέλη έχει και από ποιόν,
τι τζίρο πόντων έχει , πόσα χρήματα δικαιούται να εισπράξει μετά το κλείσιμο του κάθε μήνα
και πάρα πολλά άλλα πράγματα.
Τώρα,
Αυτή η μορφή απασχόλησής μας λειτουργεί και διέπεται από διάφορους κανόνες και αντιλήψεις που είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που παραδοσιακού εμπορίου.
Στο σημείο αυτό χρειάζεται προσοχή ώστε να έχει αποτέλεσμα το εγχείρημά μας αυτό.
Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό από ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα
και θέλει τους κατάλληλους χειρισμούς για να επιτύχει.Επίσης χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας σε μερικά θέματα και εκπαίδευση για το πώς γίνεται αυτή η δουλειά.

Λίγες ακόμα πληροφορίες.
Επιλέγουμε την ESSENS και δεν κοιτάμε άλλες παρόμοιες εταιρείες.Φροντίζουμε ώστε ο χρόνος που θα διαθέσουμε να είναι ωφέλημος και αποτελεσματικός Επειδή υπάρχουν παρα-
δείγματα ανθρώπων που ασχολούνται επιτυχώς με αυτήν την εταιρεία,ακολουθούμε τις οδηγίες επιτυχίας αυτών των ανθρώπων για να έχουμε κι εμείς αυτήν την επιτυχία.

Στις αρχές κάθε μηνός αγοράζουμε απο την εταιρεία μας τα προιόντα που έτσι κι αλλιώς θα αγοράζαμε,ώστε να έχουμε προσωπική άποψη για τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικό-
τητά τους.Γνωρίζοντας τα προιόντα θα μπορέσουμε να τα συστήσουμε ευκολώτερα.

Κάνοντάς το αυτό μας βλέπουν και τα άλλα μέλη μας και κάνουν κι αυτά το ίδιο.Έτσι συγκεντώνονται πόντοι από την αρχή του μηνός ώστε να μετατραπούν σε χρήματα στο τέλος
του μηνός.

Όσες περισσότερες παρουσιάσεις του πλάνου κάνουμε στους ανθρώπους σχετικά με την
εταιρεία,του τρόπου λειτουργίας της και των προιόντων της,και του τρόπου που δημιουργεί
εισόδημα,τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να μπούν καινούργιοι άνθρωποι στη δου-
λεια αυτή.

Όσο είμαστε σε δράση και στο χώρο δράσης,τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να
βρεθούνε και άγνωστοι άνθρωποι κάτω απο μέλη μας,οι οποίοι θα ασχοληθούν.

Από τους ανθρώπους αυτούς ,μερικοί θα αποδειχθούν πολύ δυνατοί και θα δημιουργή-
σουν μεγάλο δίκτυο μελών από τον τζίρο των οποίων θα έχουμε μεγάλο όφελος όλοι μας.

Δεν απογοητευόμαστε από αρνήσεις μερικών ανθρώπων γιατί οι απαντήσεις του ναι στη συνεργασία η του όχι στη συνεργασία, λειτουργούν στατιστικά.Συνεχίζουμε όμως γιατί οι περισσότεροι θα πουν όχι η όχι τώρα και μερικοί θα πουν ναί και με αυτούς θα δουλέψουμε.
.

Δεν σταματάμε εάν στην αρχή δεν έχουμε τα πρώτα καλά αποτελέσματα.Η επιμονή και
η υπομονή φέρνουν τα καλά αποτελέσματα,Απο ένα σημείο και μετά δουλεύουμε επιτελικά,δηλαδή δουλεύουμε και εστιαζόμαστε στους ανθρώπους που δείχνουν ενδιαφέρον.

Αν κάνουμε αυτά,θα έχουμε και την βοήθεια από άλλους ανθρώπους που έχουν μπεί στην δουλειά πρίν από μας,ευρίσκονται στη γραμμή αναδοχής και έχουν συμφέρον απο τις επιτυχίες μας.

Αν κάνουμε αυτά,αρχίζει να κτίζεται μιά οργάνωση ανθρώπων που θα μας δώσει ένα
σταθερά επαναλαμβανόμενο,αυξανόμενο εισόδημα-ένας οργανισμός θα έλεγα- ο οποίος κάποια στιγμή μπορεί να μεταβιβαστεί σε μέλος της οικογένειάς μας.

Με όπλα ένα μικρό ημερολόγιο μεγέθους μισού Α4 μέσα στο οποίο έχουμε σκαλώσει
μερικές φωτοτυπίες,η ένα μεγαλύτερο ντοσιέ Α4 παρουσιάσεων που περιέχει και αυτό μέσα φωτοτυπίες του πλάνου της εταιρείας η ένα μικρό τάμπλετ η λάπτοπ που
μέσα του θα έχουμε την παρουσίαση,όλα αυτά η κάποιο από αυτά θα τα έχουμε γιά να δείχνουμε τη δουλειά,την ευκαιρία,τις κατηγορίες των προιόντων, και 3-4 από αυτά τα
προιόντα,μία σύντομη παρουσίαση δηλαδή περιληπτική της ενασχόλησής μας.
Άλλο όπλο,ένα χαρτοφάκελλο με ένα μπλόκ μέσα για τις σημειώσεις μας,τα ραντεβού
μας και τις ερωτήσεις μας.
Έτσι δίνουμε την ευκαιρία και σε μας να μαθαίνουμε, αλλά και στους άλλους όσους τα
δουν,να πάρουνε μιά ιδέα του τι συμβαίνει εδώ και να μας ακολουθήσουν και να κάνουν το ίδιο.
Οι διορατικοί και φιλόδοξοι άνθρωποι που θα καταλάβουν την δυναμική αυτού που τους δείξαμε και θα το ερευνήσουν κι άλλο, αυτοί θα είναι μαζί μας με τα δικά
τους δίκτυα,αυτούς ψάχνουμε να βρούμε.
Αυτά τα άτομα ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ESSENS AKOMΑ,-τόσο λίγοι είμαστε στην
Ελλάδα- και θα είμαστε πολύ τυχεροί μερικούς από αυτούς να τους έχουμε στα δίκτυά μας.

Στην πραγματικότητα με αυτά τα 3-4 όπλα που είπα πιό πάνω και με μιά παραγγελία
50-100 πόντων στην αρχή του κάθε μήνα,δεν αλλάζουμε μόνο θεαματικά το εισόδημά μας αλλά αλλάζουμε τη ζωή μας.
Εκεί έξω υπάρχει κόσμος που δεν ζει σαν εμάς τώρα αλλά πολύ διαφορετικά.Ζεί με
μεγάλη άνεση,με χρονική και οικονομική ελευθερία.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ

Γιώργος Π. (Βιοτέχνης)

Το 2013 πρωτομπήκα και γράφτηκα στο δίκτυο της ESSENS,ενώ γύρω μου υπήρχαν και άλλες εταιρείες μεγαθήρια,με επιτυχίες πολλών ετών.Πέστε το από διαίσθηση,
πέστε το από συναισθηματική παρακίνηση,πέστε το όπως θέλετε μπήκα και δημιού-
ργησα ένα δικτυάκι συνεργατών που καθόλου δεν δούλευε και δεν είχε καταλάβει τίποτα,πιθανότητα επειδή κι εγώ ο ίδιος δεν είχα εμπεδώσει μερικά πράγματα.
Στο τέλος βαρέθηκα,απογοητεύτηκα και σταμάτησα κι εγώ.Έλα όμως που κάτι με έτρωγε μέσα μου και στα μέσα του 2016 ξαναξεκίνησα.
Έβλεπα ότι πολύς κόσμος δεν γνώριζε την εταιρεία,δεν γνώριζε το σύστημα λειτουργίας της,ούτε το σύστημα πωλήσεων και αμοιβών που προσφέρει.
Άρχισα από την αρχή με νέους ανθρώπους.Η αλήθεια είναι ότι μερικά άτομα με βρήκαν μόνα τους απο το πουθενά-έτσι λέγεται το Ίντερνετ τώρα-και ξεκίνησα.
Είδα πάνω στη γραμμή αναδοχής μου ανθρώπους να σταματούν γιά διάφορους
λόγους αλλά και ανθρώπους να πετυχαίνουν και να αμοίβονται με εισοδήματα
αρχικά μικρά στο χτίσημο και ξεκίνημα αλλά με μεγάλα και μεγαλύτερα όταν τα
δίκτυά τους άρχισαν να παίρνουν διαστάσεις.
Βρεθήκανε 3-4 άτομα που στην κυριολεξία με ανακάλυψαν μόνα τους μέσα από το
διαδίκτυο αλλά και από συστάσεις τρίτων και έτσι αρχίζω σιγά-σιγά να χτίζω το μικρό
μου δίκτυο που καθημερινά μεγαλώνει και πολλαπλασιάζεται.
Πιστεύω ότι σύντομα το εισόδημά μου που τώρα είναι ακόμα μικρό,θα πολλαπλασια-
στεί και θα εκτοξευθεί.
Το βλέπω στην οθόνη μου και στη σελίδα μου ελέγχου του δικτύου και πληρωμών που φαίνεται καθημερινά τι συμβαίνει και που προσφέρει δωρεάν η εταιρεία μου.
Τώρα προσπαθώ να βοηθήσω τα άτομα αυτά να αναπτυχθούν σωστά αλλά ταυτόχρο-
να προσπαθώ να βρώ κι άλλα 2-3 άτομα καινούργια που να θέλουν να κάνουν το ίδιο.
Πολλαπλασιασμό και αναπαραγωγή δηλαδή. Ταυτόχρονα για να μη λαλήσω από την
προσπάθεια αυτή,λόγω της αρνητικότητας που υπάρχει εκεί έξω,διαβάζω τα σχετικά
βιβλία,ακούω τα σχετικά CD,παρακολουθώ όλα τα σεμινάρια,τα διήμερα εκπαίδευσης,
παρουσιάσεις,συναντήσεις,Ιντερνετικές παρουσιάσεις,βλέπω τα σχετικά βίντεο και
αρχίζω σιγά-σιγά να κάνω και τα δικά μου σεμινάρια,παρουσιάσεις σε μερικά άτομα,
αλλά και προσωπικές συναντήσεις,μαθαίνοντας περισσότερα για την εταιρεία και τα
προιόντα και την οργάνωση παρουσιάσεων,meeting,webbinar,και άλλα προωθητικά
πράγματα.Κάνω κάτι που με ευχαριστεί πολύ και ευρίσκομαι εν πορεία.

Χρήστος Β (Εισοδηματίας)

Ξεκίνησα σαν υπάλληλος σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών ειδών.Ανήσυχο πνεύμα,ελεύ-
θερο άτομο,έψαχνα να βρώ στην αγορά εργασίας και ζωής,τι μου ταιριάζει ώστε να έχω και τα χρήματα και το χρόνο.Μετά από πειραματισμούς και εγγραφές μου σε διά-
φορες εταιρείες του δικτυακού χώρου καταστάλαξα στην ESSENS διότι εκτίμησα και
τους ιδρυτές τους στη Τσεχία αλλά και τα προιόντα και τον τρόπο δουλειάς και πλη-
ρωμών,αλλά και το νεοσύστατο της εταιρείας.Τώρα είμαι στην πορεία ώστε να κατα-
λαμβάνω τα μεγάλα αξιώματα της εταιρείας και να δημιουργώ μεγάλα δίκτυα σε Ελλά-
δα Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.Σε χώρες της Ευρώπης αλλά και αλλού.
Ζω τη ζωή που μου αρέσει.Κάνω πράγματα που μου αρέσουν,ταξιδεύω συνέχεια και
σιγά-σιγά αποκτώ μεγαλύτερο μηνιαίο εισόδημα που μου επιτρέπει να κάνω όλα
αυτά τα πράγματα.Δημιουργώ γνωριμίες και φιλίες σε όλο τον κόσμο με ανθρώπους
που έχουν τους ίδιους μεγάλους στόχους με μένα,και ειδικά με μερικά άτομα οι φιλίες γίνονται στενές και προκύπτει και αλληλοβοήθεια και συνεργασίες υψηλού επιπέδου.Τέτοιες δυνατότητες δίνει η ενασχόληση με την ESSENS και τα δίκτυά της.
Τώρα βοηθώ τα άτομα του δικτύου που έχουν φλόγα δουλειάς, με διπλό όφελος.
Περιμένω όλους να διαπρέψουν στη μεγάλη μας οικογένεια.

Άννα Μ (Δημοσιογράφος)

Ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα η ESSENS είναι ένα όχημα που όποιος επιβιβα-
στεί σε αυτό οδηγείται στην οικονομική αυτοτέλεια,στη βελτίωση της ποιότητος της
ζωής και στο ξεπέρασμα των κάθε ειδών κρίσεων.
Δεν απευθύνεται σε δύσπιστους,μεμψίμηρους και ματαιόδοξους ανθρώπους.
Απευθύνεται σε αισιόδοξους,εκπαιδεύσιμους,εργατικούς και ανήσυχους ανθρώπους,
που έχουν διορατικότητα,υπομονή και επιμονή και μπορούν να εμπιστευθούν άλλους.
Αγάλια-αγάλια γίνεται λοιπόν η αγουρίδα μέλι.

Κώστας Π (Καταστηματάρχης)

Έχω πετυχημένη δουλειά με δικό μου εμπορικό κατάστημα.Νόμιζα ότι με την ίδια τακτική θα πετύχαινα και στη νέα αυτή απασχόληση των δικτύων της ESSENS.
Διαπίστωσα όμως ότι ήταν μία πολύ διαφορετική δουλειά,με άλλους κανόνες και διαδικασίες.Αποφάσισα να τα μάθω όλα αυτά,να εκπαιδευτώ πάνω σε αυτές και
αρχίζω να καταλαβαίνω πολύ καλά το μέγεθος του έργου και του εισοδήματος χωρίς
οροφή που προκύπτει.

Λίτσα Κ. (Συνταξιούχος)

Πιστεύω ότι το μυστικό που κινεί τη δουλειά είναι οι προσωπικές παρουσιάσεις της
εταιρείας και της πρωτοποριακής μεθόδου εμπορίου και πληρωμών,σε όσο περισ-
σότερο κόσμο μπορούμε.Από εκεί προκύπτουν όλα.Συνεργάτες,πελάτες,μέλη αλλά
και θάρρος για τις αρνήσεις που προκύπτουν.Βοηθώντας λοιπόν τους θετικούς που
θέλουν να ακολουθήσουν,βοηθάμε και τον εαυτό μας να εξελιχθεί και να βελτιώσει την
ζωή του,μέσω του εισοδήματος που προκύπτει.